Методична робота

 

Міністерство освіти і науки України

Золочівський фаховий коледж Львівського національного аграрного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика викладання теми Зернові культури.Інтенсивна технологія вирощування і збирання зернових (Озима пшениця)

 

 Методична розробка  

для студентів I- II рівня акредитації 

із спеціальності   201 "Агрономія"

 

 

 

 

 

 

 

-2021-

 

Тема уроку: Зернові культури. Інтенсивна технологія вирощування і збирання зернових.

Мета уроку: Сформувати в студентів знання про основні групи зернових культур, на прикладі озимої пшениці, вивчити основні сорти та інтенсивну технологію вирощування та збирання.

Метод проведення уроку: метод презентації, метод гри,

Форма проведення: урок у вигляді слайдів, гри (брейнринг), відео фільмів

Дидактичне забезпечення:

Друковане: схеми, таблиці, роздатковий матеріал, картки завдання, тестові завдання.

Екранне: презентаційний матеріал, слайди, відео фільми.

Об’ємне: натуральні зразки зернових культур.

Міжпредметні зв’язки: с/г машини, організація і технологія механізованих робіт, біологія, українська література.

 

Епіграф уроку:

”З хлібом у нас зустрічають гостей,

Хліб на весіллях цвіте в короваї

І кращих немає на світі вістей,

Аніж – хліб уродився у рідному краї"

                                                                                                                               (П.Воронько)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

-         Рапорт чергового про відсутніх на уроці;

-         Перевірка готовності студентів до занять

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів (7 хв.):

- тестові завдання на комп’ютері (12 завдань, кожне оцінюється по 1 балу. Одночасно виконують 12 студентів. Оцінку виставляє комп’ютер);

- картковий контроль (незакінчені речення) – завдання виконують 6 студентів;

- поточне опитування.

Такий метод організації перевірки домашнього завдання дає змогу опитати максимальну кількість студентів за короткий час.

ІІІ. Оголошення теми, мети і плану уроку:

            - оголошую тему і мету уроку;

План уроку

1.      Агробіологічні особливості зернових культур.

2.      Сорти озимої пшениці.

3.      Інтенсивна технологія вирощування зернових культур на прикладі озимої пшениці.

3.1.     Попередники озимої пшениці

3.2.    Основний  обробіток ґрунту.

3.3.           Передпосівний обробіток ґрунту.

3.4.           Сівба.

3.5.           Догляд за посівами.

3.6.           Збирання врожаю.

- зачитую епіграф;

- наголошую, що зернові культури є основою життя, символом добробуту і гостинності українського народу.

IV.  Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

 

 

 

 

 

 

Вступне слово викладача

Все у нас від хліба

            Людей, які прийшли з доброю місією, з чистим серцем чи з доброю новиною, на нашій землі завжди зустрічали з хлібиною на вишитому рушнику. Короваєм благословляли у довгу дорогу одружених молодят, без хлібини не можна було зайти у новий дім. Вся історія нашого роду пов’язана з історією вирощування хліба, вихованим з дитинства умінням його їсти.

Перед поясненням першого питання запитую студентів:

1.Яке значення мають зернові культури в нашому житті?

2.На які групи поділяють зернові культури?

Вислухавши їх відповіді, починаю пояснювати перше питання, використовуючи натуральні зразки снопів основних зернових культур зібраних на полях навчального господарства коледжу.

1. Пояснюючи біологічні особливості зернових наголошую, що ярі зернові висіваємо рано на весні, а озимі восени.

Серед озимих найбільш стійкими до низьких температур є жито, після нього йде пшениця і вибагливим до тепла є ячмінь. Зазначаю, що здатність озимих зернових переносити низькі температури, називається зимостійкістю.

Найвибагливішим до родючості ґрунту є ячмінь, пшениця, менш вибагливе тритикале і жито.

 Вологість ґрунту  теж впливає на ріст і розвиток рослин і найчутливішою до нестачі вологості є озима пшениця.

Ярі зернові по своєму реагують на фактори зовнішнього середовища, а саме : їх необхідно висівати в ранні весняні строки коли в ґрунті достатня кількість вологи і оптимальні температури для проростання насіння. Слід враховувати те, що яра пшениця на початкових етапах росту має слабо розвинуту кореневу систему тому, щоб вберегти її від видушування бур’янами необхідно вибирати під посів високо окультурені ґрунти та висівати її в надранні строки. Найвибагливішим до вологи серед культур даної групи є овес,  посухостійким ячмінь.

При поясненні даного питання запитую в студентів, які зернові культури вирощують в їх регіонах і яка мета цього вирощування. При цьому з’ясовую, як на їх думку впливають строки сівби на ріст і розвиток зернових культур?

2. На прикладі озимої пшениці пояснюю основні районовані сорти і їх виробниче значення, відмічаючи переваги і недоліки. Характеристика даних сортів висвітлюється на екрані за допомогою мультимедійного проектора.

n      Перлина лісостепу - середньостиглий сорт, має підвищену стійкість до зимових коливань температури, посухостійкий

n      Крижинка – середньостиглий високо-зимостійкий, стійкий до вилягання та осипання зерна

n      Колумбія – середньоранній сорт, високостійкий до вилягання, осипання зерна посухи, має середню зимостійкість.

n      Смуглянка – короткостебельний високоінтенсивний сорт, високостійкий до вилягання, стійкий до посухи, зимостійкий 

 Після пояснення пропоную студентам подивитися відео фільм про селекцію озимої пшениці (сюжет ТВ каналу К -1, за адресою: http://www.k1.ua/uk/video/episode/oneday/2009/06/23/beer )

3. Інтенсивну технологію вирощування озимої пшениці пояснюю використовуючи презентацію з використанням мультимедійного проектора, де у вигляді слайдів зображено всі технологічні операції по технології вирощування озимих зернових.

3.1. Попередники Озима пшениця, порівняно з іншими зерновими, найбільш вимоглива до попередників. Особливо зменшується продуктивність пшениці при вирощуванні її після пшениці чи інших зернових Повертати на попереднє  місце озиму пшеницю можна щонайменше через два-три роки ,коли під дією корисної мікрофлори ґрунт очиститься від більшості хвороб і шкідників. Найкращими попередниками  при вирощуванні за ресурсоощадною технологією є багаторічні бобові трави /конюшина, люцерна/Вони збагачують ґрунт азотом і високоякісною органічною масою з пожнивних решток. З рослинними  рештками в ґрунті залишається до150кг/га азоту. Відмінними попередниками є зернобобові культури-горох, вика, кормові боби, соя. Вони поліпшують структуру ґрунту не забирають з нього азот ,зменшують забур’яненість. Добрим попередником є озимий ріпак, він добрий санітар у зернових сівозмінах. Кореневі рештки ріпаку запобігають переущільненню ґрунту ,покращують його структуру та збагачують органічною речовиною ,що рівноцінно внесенню 20 т/га органічних добрив, Однорічні трави – горохо-вико-вівсяні сумішки, що використовуються на зелений корм, сіно, силос, теж вважаються добрими попередниками. Це зумовлюється швидшим від інших культур звільненням поля і зменшенням забур’яненості, оскільки насіння бур’янів  не встигає достигнути. Просапні культури – рання картопля, кукурудза на зелений корм і силос, цукрові буряки перших строків збирання, під які вносили органічні добрива також є добрими попередниками, але їх цінність для ресурсоощадних технологій не висока Добрим попередником є гречка вона має розвинену кореневу систему, яка розчиняє в ґрунті важкодоступні форми фосфору і калію і збагачує ґрунт поживними речовинами. Можна сіяти після вівса, оскільки він не уражується кореневими гнилями і залишає більш якісні пожнивні рештки ніж інші зернові культури.

Оцінку попередників пропоную переглянути студентам на графіку який висвітлюється на екрані за допомогою мультимедійного проектора і занотувати в зошит.3.2. Основний обробіток грунту.  Пояснюю що при достатньому зволоженні ґрунту після збирання попередника його розпушують плоскорізами КПГ-2, КГГШ-5 в агрегаті з голчастими боронами БІГ-ЗА та колінчасто-шпоровими котками ЗККШ-6А на глибину 10-12 см.

У період від основного обробітку ґрунту до сівби озимих у міру з'явлення сходів бур'янів поле обробляють культиватором КПС-4 в агрегаті з боронами на глибину 5-6 см.

При внесенні органічних добрив ґрунт розпушують плоскорізами на глибину

14-16 см. Гній у нормі 20-30 т/га розкидають гноєрозкидачами ПРТ - 10 і

загортають у ґрунт боронами БДТ-7 без розриву в часі.

3.3. Передпосівну культивацію проводять культиваторами КПС-4 в агрегаті з боронами на глибину загортання насіння.

3.4. Строки сівби і сівба.

Оптимальними строками сівби озимої пшениці є друга декада вересня. Запитання студентам: Які способи сівби зернових ви знаєте?

3.5. Догляд за посівами. Особливістю інтенсивної технології вирощування озимої пшениці є посилення догляду за посівами. Висока якість робіт і найменші втрати врожаю бувають при формуванні постійної технологічної колії, по якій рухаються машини під час догляду. Найбільше відповідає машинам по догляду за посівами колія шириною захвату трисівалкового агрегату, де колію утворює середня сівалка, в якої постійно закриті висівні апарати над 8 та 17 сошниками. Посів коткують котками ЗККШ-6А.

У період росту рослин посіви підживляють азотними добривами та обробляють пестицидами проти бур'янів, шкідників і хвороб. У фазі сходів при загрозі пошкодження посівів личинками хлібної жужелиці та іншими шкідниками поле обробляють препаратом Дамаск, Золон. Взимку спостерігають за станом озимої пшениці шляхом відбору монолітів та методом прискореного відрощування сходів.

Весняний догляд починають з кореневого підживлення азотними та азотно-фосфорними добривами дисковими сівалками. У фазі кущіння при масовому з'явленні бур'янів застосовують Гродил ультра.

Проти личинок хлібної жужелиці і шведської мухи до гербіциду додають метафос. Для запобігання вилягання пшениці до цієї бакової суміші додають тур. У фазі колосіння-цвітіння посіви проти хвороб озимої пшениці обприскують Фальконом. Для одержання сильного зерна посіви позакоренево підживляють сечовиною.

Перш ніж розпочати пояснення наступного питання пропоную студентам зіграти гру брейн-ринг, яку проведе керівник молодіжної команди. Командам пропонуються запитання, правильні відповіді на які допоможуть розв’язати криптограму, в якій зашифрована приказка, яка має безпосереднє відношення до наступного питання.

Перед поясненням наступного питання з метою зміни обстановки на уроці пропоную студентам зіграти гру брейнг-ринг для того щоб розгадати криптограму, що має безпосередній зв'язок з наступним питанням. Дану гру проводить керівник молодіжної команди «Всесвіт» нашого навчального закладу. Формуємо команди по 6 студентів, обумовлюємо правила і починаємо гру.

 

3.6. Збирання врожаю. За інтенсивною технологією вирощують переважно сильні та цінні пшениці, посіви яких чисті від бур'янів, тому урожай доцільно збирати прямим комбайнуванням при настанні повної стиглості зерна.

Студентам пропоную переглянути відеофільм по збиранню зернових комбайнами типу Class та коментую його, акцентуючи їхню увагу на ключових моментах.

При роздільному збиранні пшеницю скошують при вологості зерна до 35%.

1.      Закріплення знань студентів, яке здійснюється у вигляді гри брейн-ринг та відповідей на поставлені вчителем питання.

1.                  Командам пропонуються питання які розглядалися на сьогоднішньому уроці, які розміщені на схематичних полях.

Завдання

Дайте відповідь на запитання, які зображені на полях.Давши відповідь на запитання з перших букв одержаних слів ви складете слово, яке є не тільки основою с/г виробництва, а й символом зародження життя і джерелом знань.

Виконане завданняКлючове слово -  Зерно.

2.Дайте відповідь на запитання:

1. Які зернові культури менш вибагливі до умов навколишнього середовища.

2. В чому полягає рядковий спосіб сівби.

3. Які добрива називають комплексними, в чому їх перевага перед простими.

4. Назвіть основні ярі зернові культури і вкажіть різницю між ярими і озимими.

5. Після пояснення викладач ставить перед студентам проблемне питання. Що на вашу думку треба змінити в с/г виробництві, щоб ми не відчували дефіциту зерна на Україні?

Вислухавши думку студентів викладач робить висновок по проблемному питанню.

Сьогодні в той час коли ми все більше відчуваємо дефіцит зерна, слід спрямувати всі можливі заходи на те, щоб врожайність зернових зросла, щоб країна, яка була колись житницею Європи знову зажила булої слави. Викладач пропонує студентам на завершення уроку прослухати вірш Дмитра Білоуса  "Хліб і слово”.

6. Оголошення оцінок і їх коментар.

7. Домашнє завдання:

Луцюк В.І. Організація і технологія механізованих робіт сільськогосподарського виробництва: Навч. посіб. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 2008. – розділ V, VII.

Практичне завдання: Кожній команді вдома, взявши за зразок інтенсивну технологію вирощування і збирання озимої пшениці розробити технологія вирощування:

- озимого жита;

- вівса;

- озимого ячменю;

- ярої пшениці;

- ярого ячменю.

Інформацією про технологію вирощування даних культур команди обміняються на наступному уроці.

Немає коментарів:

Дописати коментар